COVİD 19 İLE MÜCADELE KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ Geri

SATMAK MAKİNA Sanayi Ticaret Ltd. Sti.

COVİD 19 İLE MÜCADELE KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan SATMAK MAKİNA Sanayi Ticaret Ltd. Sti. (“SATMAK MAKİNA”) tarafından hazırlanmıştır. 

 

Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, iş ortakları, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, topluluk şirketleri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, sözleşmeli hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

 

SATMAK MAKİNA, çalışan ad soyad, TC Kimlik veya Pasaport No, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan Hayat Eve Sığar (HES) Kodu, COVID 19 ile ilgili ateş ölçümü, termal kamera verisi, öksürük, nefes darlığı belirti bilgilerini, aşı durum ve PCR test sonuç bilgilerini: Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının talimatlarına ve mevzuata uyarak, kamu düzeni, sağlığı ve güvenliğini tesis etmek, salgının yayılmasını önlemek bakımından temas halinde bulunulabilecek tüm kişilerin sağlıklarını koruyabilmek amacıyla sınırlı olarak işlemektedir. 

 

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunluluk” ve 6. Maddesinde belirtilen ‘’ kamu sağlığının korunması’’ hukuki sebeplerine dayanarak, kâğıt ortamda düzenlenen COVID 19 Çalışan Bilgi Formu, elektronik ortamda kaydedilmekte, otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Kişisel verilere yalnızca yetkili kişiler ulaşabilmektedir.

 

Yukarıda belirlenen amaçlarla, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile paylaşılabilmektedir. Kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılmaktadır.

 

Kanunun İlgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını satmak.com.tr web adresinde bulunan SATMAK MAKİNA Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu SATMAK MAKİNA’ya ileterek yapılabilir. 

 

 SATMAK MAKİNA Sanayi Ticaret Ltd. Sti. 

AYDINLANMA BEYANI

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, SATMAK MAKİNA Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

 

Veri Sahibi Adı Soyadı  :......................................          T.C. Kimlik No: ...................................

Tarih           :..../...../...........                                                                  İmza

 

AÇIK RIZA BEYANIM

Veri sorumlusunun kamu sağlığının korunması ve hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunluluk, açık rızanın alınmasından kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine;

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                                     Kabul Etmiyorum 

 

Veri Sahibi Adı Soyadı  :......................................       T.C. Kimlik No: ...................................

Tarih           :..../...../...........                                                                  İmza